Polityka prywatności – RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARFI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 67/248, 02-626 Warszawa.

 2. Pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Państwa danych powierzonych Spółce proszę kierować na adres e-mail: biuro@arfi.pl . Niezależnie od tego można je przesłać również pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki: ul. Wyczółkowskiego 33, 08-500 Ryki lub skontaktować się z nami telefonicznie: 607 612 727.

 3. Państwa dane są przetwarzane w celu:

a. podjęcia współpracy w zakresie przedmiotu działalności Administratora; lub

b. realizacji zawartej umowy, w tym współpracy w zakresie obsługi ksiegowej oraz kadrowo-płacowej.

 4. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim i mogą być wyłącznie udostępniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Państwa dane będą przez nas przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także wynikający z odrębnych przepisów okres przedawnienia zewnętrznych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)