Cennik

 1. Nie stosujemy sztywnego cennika usług - nasze ceny są elastyczne.
  Chcemy aby na nasze usługi było stać każdego.
  Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalona z każdym Klientem w drodze negocjacji i uzależniona jest od indywidualnych uzgodnień zakresu świadczonych usług.
  Na wysokość opłaty największy wpływ mają poniższe czynniki:

  - formy ksiąg podatkowych (np. księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa),
  - formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka prawa handlowego – Sp. J., Sp. z o.o., S.A.),
  - branża (np. handel, produkcja, usługi),
  - ilość dokumentów księgowych,
  - ilość zatrudnionych pracowników, w tym kwestia prowadzenia spraw pracowniczych przez naszą firmę,
  - innych (np. firma jest płatnikiem VAT, występują transakcje zagraniczne, firma posiada oddziały itp.),
  - wymagana ilość raportów i zestawień,
  - ilość właścicieli firmy.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług dla Państwa firmy, prosimy o kontakt.